Kalendář

< březen 2024 >
po út st čt so ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nejbližší akce

Žádné záznamy.
ZKO OPAVA > Informace > Zpráva

pokyny k organizaci zkoušek

26.01.2023 autor Výbor ZKO Opava

pokyny k organizaci zkoušek

POKYNY PRO ORGANIZACI ZKOUŠEK

 

Vedoucího zkoušek určuje vedení ZKO.

Zkouškové období trvá od března do konce listopadu.

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část akce, za zajištění bezpečnosti a pořádku v celém prostoru konání akce.

Zpravidla dva měsíce před požadovaným termínem zkoušek (termíny jsou stanoveny na stránkách ČKS), odesílá vedoucí zkoušek na ČKS přihlášku.

Na jejím podkladě nám ČKS zašle delegaci a přidělí rozhodčího, čímž i přihlášku ke zkouškám potvrzuje.

Termíny zkoušek dle NZŘ a MZŘ na rok 2023 jsou naplánovány na :

23.4., 11.6., 10.9., 8.10. 2023

Průběh zkoušek, zajištění potřebných pomůcek podle druhu zkoušky, figuranta, kladeče stop, terénů pro zajištění stop, případně občerstvení a další přípravu ke zkoušce zajišťuje vedoucí zkoušek.  Dále se musí s majitelem pozemku a správou honitby projednat použití pozemku jako terénu pro „stopy“, plní tím oznamovací povinnost pro KHS a ostatní dotčené subjekty (např. střelba), zajišťuje předepsaný veterinární a zdravotnický dozor

Po vzájemné individuální domluvě, je možné udělat v přípravách výjimky, tyto postupy, dohody a stejně jako všechny ostatní informace, budou probíhat vždy přes email klubu: zkoopava@email.cz.

 

Přihlášky ke zkouškám:

Psovod, který se chce přihlásit ke zkoušce, odešle na email klubu zkoopava@email.cz,

Tyto informace :

 

Své jméno, telefon, adresu, datum narození, klub, v kterém je člen veden – /musí mít zaplaceno členský poplatek na daný rok/ a číslo členské průkazky.

Jméno psa, chovnou stanici, rasu, datum narození, pohlaví a číslo ČIPU nebo číslo tetovací

 

u čipu majitel musí vědět, kde se čip přibližně nachází a je povinen ho mít řádně zapsaný v průkazu původu, pokud je pes s PP, dle stanov ČKS

 u tetovacího čísla je nutné, aby číslo bylo dobře čitelné

  Shrnutím:

 dokumentace, která se předkládá ke kontrole před začátkem zkoušek je:

očkovací průkaz, průkaz původu, či pas, výkonnostní knížka, členský průkaz včetně známek za aktuálně zaplacený rok členského příspěvku.

všechny doklady musí být řádně vyplněné, včetně platných údajů o majiteli

 

Doplňující informace k dokladům :

u psů bez PP je potřeba provést registraci na ČKS - najdete ji pod oddílem plemenná kniha – registr psů bez prokázaného       původu.

V průkazu původu, u psů s PP narozených dříve, než byl ČIP povinný, je potřeba nechat ČIP dodatečně zapsat na ČKS pozor !!! musí být přes něj dáno kulaté razítko

 

Dále:

-psovod bude mít vždy podle pokynů v čas zaplacené startovné

-psovod, i ten, který zkoušku nedokončí, setrvá vždy až do konce zkoušek, na předání dokladů zpět psovodovi se zápisem údajů o zkoušce

-odhlášení ze zkoušky zasílejte na email klubu, nebo telefonicky hlaste vedoucímu zkoušek a to nejpozději jeden den před zvoleným termínem navrácení startovného rozhoduje vedení klubu

 

Dále:

informace  o průběhu a ukončení zkoušky se zapisují do  výkonnostní knížky.

O knížku si můžete žádat u rozhodčího zkoušek, je nutné tuto skutečnost předem nahlásit vedoucímu zkoušek a rozhodčímu, nebo si jí nechat  zaslat z ČKS.

Psovod musí být členem ČMKU, ČMKJ, ČKS, případně ostatních

kynologických klubů a organizací

-Podle typu zkoušek musí pes splňovat věkovou hranici a pokud je potřeba musí mít splněné zkoušky předchozí, které podmiňují zkoušku následující.

Psovod, i ten, který zkoušku nedokončí, setrvá vždy až do konce zkoušek, pokud se chce na nějakou dobu vzdálit, bude vždy informovat vedoucího zkoušky.

Vedoucí zkoušek nesmí na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce.

Psovodi přihlášením souhlasí se zanesením výsledku do dokumentace klubu.

Vedoucí zkoušky jednou ročně podá zprávu o proběhlých zkouškách, jejích úspěších a neúspěších

 

Upozornění :

pes nesmí vykazovat projevy nemoci, pokud se jedná o fenu hárající, je nutné tuto informaci sdělit vedoucímu zkoušky a rozhodčímu.

Pes musí být řádně naočkovaný

Členové klubu budou brát zřetel na pokyny vedoucího zkoušek .

Jakékoliv změně ze strany psovoda či psa, která je podstatná ve smyslu účasti u zkoušky, je psovod povinen o této skutečnostu informovat neprodleně vedoucího zkoušky nebo předsedu klubu co nejdříve

 

Sestavila Monika Řehulková

V Opavě dne 25.1.2023

Zpět