Kalendář

< prosinec 2022 >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nejbližší akce

Žádné záznamy.
ZKO OPAVA > Informace > Zpráva

propozice tradiční soutěže

27.08.2023 autor Výbor ZKO Opava

propozice tradiční soutěže

upraveno                   

 

                                                          PROPOZICE

                                                                                       TRADIČNÍ SOUTĚŽE

 

Pořadatel:  ČKS, Základní kynologická organizace č. 192 Opava

   IČ 478 13 881, č.ú.: 8618802001/5500, email: zkoopava@email.cz,   web:   http://zko-opava.dogweb.cz

SPONZOR:  Chovatelské potřeby v COOP TERNO OPAVA JAKTAŘ

Datum konání:   27.srpna 2023 v 8,00 hod.

Místo:  Areál ZKO 192, Jaselská 22, 747 07 Opava  

Vedoucí soutěže: Richard Vavrla  tel.: 723 868 693

Rozhodčí: v jednání        Figurant:   vjednání

Veterinární dozor, zdravotní služba a pohoštění jsou zajištěny

Startovné:  500,- KČ, za každého dalšího psa 250,- KČ, v ceně startovného je oběd

   Platbu je možné provést na účet 8618802001/5500, vyjímečně v hotovosti vedoucímu soutěže. Do „Zprávy pro příjemce“ uvést mimo jméno a příjmení psovoda také SOUTĚŽ

Za přihlášku je považována úhrada startovného, je možné se přihlásit i na výše uvedený mail

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK VČETNĚ ÚHRADY STARTOVNÉHO JE 20.8.2022

Při prezenci účastníků je nutné předložit ke kontrole  očkovací průkaz psa

PROGRAM SOUTĚŽE:     7,30 – 8,00 hod.     prezence, obhlídka prostor, tréning    

                                        8,00 - 8,15              slavnostní zahájení

                                        8,15 – 14,00           průběh soutěže, oběd, závěr

     Časový harmonogram se může změnit v závislosti na počtu účastníků

KATEGORIE SOUTĚŽE:         ZOP  -  věk psa max.3 roky, bez zkoušky 1. stupně

                                             ZPU – 1    - bez omezení věku psa, pouze stopa

                                             ZVV – 1     - bez omezení věku psa, beze stop  

 

CENY:

  Pro účastníky, kteří se umístí v jednotlivých kategoriích na předních místech jsou připraveny poháry a hodnotné věcné ceny

   

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 Za případné škody způsobené psem je odpovědný psovod, soutěže se účastní na vlastní nebezpečí

Účastníci jsou povinni znát propozice soutěže, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, nevměšovat se do výkonu rozhodčích, zaplatit včas startovné, dostavit se včas na místo konání

Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, pokud to psovod předem oznámí vedoucímu soutěže. Podmínkou je odložení takové feny na místě určeném pořadatelem

Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost Zákona na ochranu zvířat proti týrání – zák.č. 77/2006 Sb., kterým se mění zák.č.246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Z účasti bez náhrady budou vyloučeni psovodi za nesportovní chování a při nevhodném zacházení se psem

Protesty jsou přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic

Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn

Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, vč.změn v jednotlivých cvicích či disciplínách

V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže

Neúčast soutěžícího z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku vrácení startovného

Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v těchto propozicích a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny pořadatele akce

                                    

Zpět